Sähkönkulutus pientalossa, jossa on vesikiertoinen lämmitys

Sähkönkulutus pientalossa, jossa on vesikiertoinen lämmitys

Sähkönkulutus pientaloissa koostuu pääosin lämmityskustannuksista, mutta usein kuluttajan on erityisen vaikeaa arvioida, mikä eri lämmitysjärjestelmistä olisi kaikkein tehokkain. Lämpöpumppujen hyvät COP-arvot alhaisissa lämpötiloissa on hyvin tiedostettu tosiasia, mutta se ei yksistään riitä. Lattialämmitys tuottaa yhdessä lämpöpumpun kanssa alhaisemman COP-arvon kuin esimerkiksi vesikiertoiset patterit, mutta tämä ei automaattisesti tarkoita alhaisempaa sähkönkulutusta. Useimmissa tapauksissa pattereilla lämmitettävät talot kuluttavat vähemmän energiaa kuin lattialämmityksellä lämpiävät. Ratkaisevaa onkin, miten lämpöä säädellään ja millaisia lämpöhäviöitä talossa esiintyy.

Ihmiset ovat alati enemmän kiinnostuneita ympäristön hyvinvoinnista ja tämä näkyy etenkin ympäristöystävällisten tuotteiden ja prosessien jatkuvasti kasvavana suosiona. Niinpä onkin selvää, että lämpöteollisuuden työskentelytapoja on korkea aika uudelleenarvioida vastaamaan ekologista suunnittelua koskevan direktiivin ErP 2009/125/EG suuntaviivoja. Meillä on velvollisuus loppukäyttäjiä kohtaan tarjota mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaita tapoja saavuttaa miellyttävä sisäilmasto. Saatavilla olevat useat erilaiset lämmitysratkaisut herättävät kuluttajissa epävarmuutta. Mikä kannattaisi valita ja miten se vaikuttaa pientalon sähkönkulutukseen?

Jotta niin loppukäyttäjät, asentajat kuin LVI-suunnittelijatkin voisivat tehdä oikean ratkaisun, on tärkeää että eri lämmitysratkaisuista on saatavilla luotettavaa ja paikkansapitävää tietoa. Matalissa lämpötiloissa toimivien keskuslämmitysjärjestelmien yleistyessä on Purmo päättänyt koonnut oppaan selvittämään pattereiden kasvanutta roolia nykypäivän lämmitysteknologiassa. Oppaaseen kasataan lisätietoa mm. pattereiden kehityksestä, eristämisen merkityksestä sekä vinkkejä energiatehokkuuden parantamiseen.

Pattereilla on alati kasvava rooli nykyaikaisessa lämpöteknologiassa.
Pattereilla on alati kasvava rooli nykyaikaisessa lämpöteknologiassa.

Sähkölämmitys ja sähkönkulutus

Moni varmasti tiedostaa, että sähkölämmitys on saanut kansan keskuudessa hieman huonon maineen. Sähkölämmityksen kustannuksista puhuttaessa tulisi kuitenkin huomioida vain ostetun energian määrä, eikä yleisiä arvoja ja arvioita. RKP:n kansanedustajat Carl Haglund ja Anders Adlercreutz haastoivatkin taannoin Suomen hallituksen korjaamaan pientalojen energiatodistuksessa ilmi tulleet puutteet.

Siinä hieman ajattelemisen aihetta! Tässä on tarkistuslista asioista, joista voit keskustella LVI-asiantuntijan kanssa.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Leave a reply